Reklama:

Beto 150 ZK

Postać farmaceutyczna: Tabletki o przedłużonym uwalnianiu , 142,5 mg