Reklama:

Daktarin

Postać farmaceutyczna: Krem , 20 mg/g