Reklama:

Inhibace

Postać farmaceutyczna: Tabletki powlekane , 2,5 mg