Reklama:

Klimakt-Heel T

Postać farmaceutyczna: Tabletki
Reklama:

Spis treści:

 1. Klimakt-Heel T

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

Klimakt-Heel T

tabletki

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zażyciem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

Lek ten należy zawsze przyjmować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta, lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty.

 • Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

 • Jeśli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja, należy zwrócić się do farmaceuty.

 • Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz punkt 4.

  • Jeśli nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy skontaktować się z lekarzem.

   Spis treści ulotki:

   1. Klimakt-Heel T

   2. tabletki

    Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zażyciem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

    Lek ten należy zawsze przyjmować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta, lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty.

 • Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

 • Jeśli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja, należy zwrócić się do farmaceuty.

 • Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz punkt 4.

  • Jeśli nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy skontaktować się z lekarzem.

Spis treści ulotki:

 1. Co to jest lek Klimakt-Heel T i w jakim celu się go stosuje

 2. Informacje ważne przed przyjęciem leku Klimakt-Heel T

 3. Jak przyjmować lek Klimakt-Heel T

 4. Możliwe działania niepożądane

 5. Jak przechowywać lek Klimakt-Heel T

 6. Zawartość opakowania i inne informacje

 1. Co to jest lek Klimakt-Heel T i w jakim celu się go stosuje

  Homeopatyczny produkt leczniczy ze wskazaniami leczniczymi.

  Klimakt-Heel T, tabletki, jest lekiem homeopatycznym stosowanym wspomagająco w

  leczeniu objawów menopauzy takich jak: uderzenia gorąca, pocenie nocne, zmiany nastroju itp.

 2. Informacje ważne przed przyjęciem leku Klimakt-Heel T

  Kiedy nie przyjmować leku Klimakt-Heel T

  • jeśli pacjent ma stwierdzoną nadwrażliwość na którąkolwiek substancję czynną lub pozostałe składniki leku (wymienione w punkcie 6)

  Dzieci i młodzież

  Nie dotyczy. Produkt przeznaczony jest dla dorosłych kobiet.

  Inne leki i Klimakt-Heel T

  Należy poinformować lekarza lub farmaceutę o wszystkich lekach przyjmowanych obecnie lub ostatnio a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować. Interakcje z innymi lekami nie są znane.

  Stosowanie Klimakt-Heel T z jedzeniem i piciem

  Tak jak wszystkie homeopatyczne produkty lecznicze, lek Klimakt-Heel T powinien być przyjmowany pomiędzy posiłkami.

  Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność

  Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku. Lek nie jest przeznaczony dla kobiet w ciąży i karmiących piersią.

  Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

  Nie zanotowano wpływu produktu leczniczego na prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn.

  Klimakt-Heel T zawiera laktozę

  Pacjenci, u których stwierdzono nietolerancję niektórych cukrów powinni skontaktować się z lekarzem przed zastosowaniem tego leku.

 3. Jak stosować lek Klimakt-Heel T

  Ten lek należy zawsze przyjmować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

  Zalecana dawka

  Dorosłe kobiety: zwykle po 1 tabletce 3 razy dziennie.

  Sposób stosowania

  Tabletkę należy powoli rozpuścić w ustach. Lek należy przyjmować pomiędzy posiłkami.

  Nie przekraczać zaleconej dawki.

  Jeśli pomimo stosowania leku objawy nie ustępują, należy poradzić się lekarza.

  Przyjęcie większej niż zalecana dawki leku Klimakt-Heel T

  W razie przyjęcia większej niż zalecana dawki leku, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

  Pominięcie przyjęcia leku Klimakt-Heel T

  Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

  Przerwanie przyjmowania leku Klimakt-Heel T

  W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

 4. Możliwe działania niepożądane

  Jak każdy lek, Klimakt-Heel T tabletki może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią. W odosobnionych przypadkach zanotowano przejściowe reakcje alergiczne ze strony skóry.

  Zgłaszanie działań niepożądanych

  Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych ( Al.

  Jerozolimskie 181 C, 02-222 Warszawa, tel: +48 22 49 21 301, faks: +48 22 49 21 309, e- mail: ndl@urpl.gov.pl).

  Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

 5. Jak przechowywać lek Klimakt-Heel T

  Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci. Lek ten nie ma specjalnych wymagań odnośnie warunków przechowywania.

  Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na kartoniku po: Termin ważności. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

  Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki.

  Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

 6. Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Klimakt-Heel T

Substancjami czynnymi w 1 tabletce leku Klimakt-Heel T są:

90 mg

Lachesis

D12

30 mg

Sanguinaria canadensis

D6

30 mg

Sepia officinalis

D4

30 mg

Simarouba cedron

D4

60 mg

Stannum metallicum

D12

30 mg

Strychnos ignatii

D4

30 mg

Sulfur

D4

Pozostałe składniki: stearynian magnezu, laktoza.

Jak wygląda lek Klimakt-Heel T i co zawiera opakowanie

Klimakt-Heel T jest w postaci okrągłych, płaskich tabletek w kolorze białym do żółto-białego. Na powierzchni tabletek mogą sporadycznie pojawiać się czarne punkty. Tabletki mogą posiadać delikatny zapach charakterystyczny dla sepii.

Tabletki znajdują się w pojemniku z polipropylenu z wieczkiem, umieszczonym w pudełku tekturowym. Opakowanie zawiera 50 tabletek.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Biologische Heilmittel Heel GmbH

Dr.-Reckeweg-Str. 2-4

76532 Baden-Baden, Niemcy

tel. 0049 7221 501 00, faks: 0049 7221 501 210

e-mail: info@heel.de

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego w Polsce:

Heel Polska Sp. z o.o. ul. Poleczki 21

02-822 Warszawa tel.:

+48(22) 545 07 15

e-mail: biuro@heel.pl

Logo firmy: -Heel

Data zatwierdzenia tekstu ulotki:

Kod opakowania:

Reklama: