Reklama:

Zulbex

Postać farmaceutyczna: Tabletki dojelitowe , 20 mg