Reklama:

Glycophos

Postać farmaceutyczna: Koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji , 216 mg/ml