Reklama:

Fromilid Uno

Postać farmaceutyczna: Tabletki o zmodyfikowanym uwalnianiu , 500 mg