Reklama:

Levitra

Postać farmaceutyczna: Tabletki ulegające rozpadowi w jamie ustnej , 10 mg