Reklama:

Hyalgan

Postać farmaceutyczna: Roztwór do wstrzykiwań , 10 mg/ml