Reklama:

Nobivac L4, zawiesina do wstrzykiwań dla psów(produkt weterynaryjny, pies)

Postać farmaceutyczna: Zawiesina do wstrzykiwań , Inaktywowane szczepy Leptospira:- L. interrogans serogrupy Canicola serowaru Portland-vere (szczep Ca-12-000): 3550-7100 U(1);- L. interrogans serogrupy Icterohaemorrhagiae serowaru Copenhageni (szczep Ic-02-001): 290-1000 U(1);- L. interrogans serogrupy Australis serowaru Bratislava (szczep As-05-073): 500-1700 U(1);- L. kirschneri serogrupy Grippotyphosa serowaru Dadas (szczep Gr-01-005): 650-1300 U(1);(1) Jednostki ELISA masy antygenowej.