Reklama:

Ivemend

Postać farmaceutyczna: Proszek do sporządzania roztworu do infuzji , 150 mg