Reklama:

Synflorix

Postać farmaceutyczna: Zawiesina do wstrzykiwań