Reklama:

Ovitrelle

Postać farmaceutyczna: Roztwór do wstrzykiwań , 250 mcg/0,5 ml