Reklama:

NUCEIVA

Postać farmaceutyczna: Proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań , 100 j./fiolkę