Reklama:

NeoRecormon

Postać farmaceutyczna: Roztwór do wstrzykiwań , 30000 j.m. (50000 j.m./ml)