Reklama:

Ambirix

Postać farmaceutyczna: Zawiesina do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce , 720 j. ELISA + 20 mcg/ml