Reklama:

ACC Hot

Postać farmaceutyczna: Granulat do sporządzania roztworu doustnego , 200 mg/3 mg