Reklama:

Traumeel S

Postać farmaceutyczna: Żel
Reklama:

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

Traumeel S

żel

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zażyciem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

Lek ten należy zawsze stosować zgodnie z opisem w ulotce dla pacjenta lub według wskazań lekarza lub farmaceuty.

 • Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

 • Należy zwrócić się do farmaceuty, jeśli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja.

 • Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

 • Jeśli nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy skontaktować się z lekarzem.

Spis treści ulotki:

 1. Co to jest lek Traumeel S żel i w jakim celu się go stosuje

 2. Homeopatyczny produkt leczniczy ze wskazaniami leczniczymi.

  Traumeel S żel jest lekiem homeopatycznym stosowanym wspomagająco po urazach, takich jak skręcenia stawów oraz w łagodnych dolegliwościach bólowych mięśni i stawów.

 3. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Traumeel S żel Kiedy nie stosować leku Traumeel S żel

 4. Jeśli pacjent ma stwierdzoną nadwrażliwość na:

  • którąkolwiek substancję czynną lub pozostałe składniki leku

  • arnikę (Arnica montana), rumianek (Chamomilla recutita), krwawnik pospolity (Achillea millefolium) lub inne rośliny z rodziny astrowatych (Asteraceae dawniej złożonych Compositae)

   Ostrzeżenia i środki ostrożności

   Nie stosować bezpośrednio na otwarte rany, skórę uszkodzoną (zranioną).

   Dzieci i młodzież

   Ze względu na brak danych dotyczących bezpieczeństwa nie zaleca się podawania dzieciom. Przed zastosowaniem u dzieci powyżej 12 roku życia wskazana jest konsultacja z lekarzem.

   Inne leki i Traumeel S żel

   Interakcje z innymi lekami nie są znane.

   Należy poinformować lekarza lub farmaceutę o wszystkich lekach przyjmowanych obecnie lub ostatnio a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować.

   Ciąża i karmienie piersią

   Ze względu na brak danych dotyczących bezpieczeństwa nie zaleca się stosowania leku w czasie ciąży i karmienia piersią.

 5. Jak stosować lek Traumeel S żel

 6. Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z opisem w ulotce dla pacjenta lub według wskazań lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

  Dawkowanie

  Dorośli i dzieci powyżej 12 roku życia: 1-2 razy dziennie.

  Sposób podania

  Niewielką ilość żelu nanosić na bolące miejsca i wcierać.

  Okres stosowania

  Jeżeli objawy nie ustąpią lub nasilą się, pacjent powinien zasięgnąć porady lekarskiej. Nie stosować żelu na duże powierzchnie skóry przez dłuższy czas (powyżej 7 dni) bez konsultacji lekarskiej.

  Stosowanie u dzieci

  Ze względu na brak wystarczających danych dotyczących bezpieczeństwa nie zaleca się stosowania u dzieci. Przed zastosowaniem leku u dzieci powyżej 12 roku życia, należy poradzić się lekarza.

  Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Traumeel S żel

  W razie zastosowania większej niż zalecana dawki leku, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

  Pominięcie zastosowania leku Traumeel S żel

  Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki. Należy przyjąć następną dawkę o zwykłej porze.

  Przerwanie stosowania leku Traumeel S żel

  W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

 7. Możliwe działania niepożądane

 8. Jak każdy lek, Traumeel S żel może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

  W rzadkich przypadkach mogą wystąpić reakcje nadwrażliwości lub miejscowe reakcje alergiczne (zapalenie skóry, zaczerwienienie, obrzęk i pokrzywka). Należy wtedy zaprzestać stosowania leku.

  Zgłaszanie działań niepożądanych

  Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych ( Al. Jerozolimskie 181 C, 02-222 Warszawa, tel.: +48 22 49 21 301, faks: +48 22 49 21 309, e-mail: ndl@urpl.gov.pl).

  Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

 9. Jak przechowywać lek Traumeel S żel

 10. Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

  Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na kartoniku po:

  Termin ważności. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca. Przechowywać w temperaturze nie wyższej niż 30ºC.

  Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

 11. Zawartość opakowania i inne informacje Co zawiera lek Traumeel S żel:

100 g żelu zawiera:

Substancje czynne:

1,5 g

Arnica montana

D3

0,45 g

Calendula officinalis

TM

0,45 g

Hamamelis virginiana

TM

0,15 g

Echinacea

TM

0,15 g

Echinacea purpurea

TM

0,15 g

Chamomilla recutita

TM

0,1 g

Symphytum officinale

D4

0,1 g

Bellis perennis

TM

0,09 g

Hypericum perforatum

D6

0,09 g

Achillea millefolium

TM

0,05 g

Aconitum napellus

D1

0,05 g

Atropa bella-donna

D1

0,04 g

Mercurius solubilis Hahnemanni

D6

0,025 g

Hepar sulfuris

D6

Pozostałe składniki to:

karbomery, woda oczyszczona, wodorotlenek sodu (18% roztwór), etanol.

Jak wygląda lek Traumeel S żel i co zawiera opakowanie

Traumeel S żel jest w postaci przezroczystej, żelatynowatej masy w kolorze od brązowego do brązowo-żółtawo-zielonkawego.

Zapach lekko słodkawy zbliżony do etanolu.

Żel znajduje się w aluminiowej tubie z polipropylenową zakrętką, umieszczonej w pudełku tekturowym.

Opakowanie zawiera 50 g żelu.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca Biologische Heilmittel Heel GmbH Dr.-Reckeweg -Str. 2-4,

76532 Baden-Baden, Niemcy

tel. 0049 7221 501 00, faks: 0049 7221 501 210

e-mail:info@heel.de

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego:

Heel Polska Sp. z o.o. ul. Poleczki 21,

02-822 Warszawa

tel. 22 545 07 15

e-mail:biuro@heel.pl Logo firmy: -Heel

Data zatwierdzenia tekstu ulotki: Kod opakowania:

Reklama: