Reklama:

NeoRecormon

Postać farmaceutyczna: Roztwór do wstrzykiwań , 20000 j.m. (33333 j.m./ml)