Reklama:

Quadramet

Postać farmaceutyczna: Roztwór do wstrzykiwań , 1,3 GBq/ml w dniu odniesienia (co odpowiada 20-80 mcg/ml samaru na fiolkę)