Reklama:

Luxturna

Postać farmaceutyczna: Koncentrat i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań , 5 x 10^12 genomów wektora/ml