Reklama:

Rotarix

Postać farmaceutyczna: Zawiesina doustna