Reklama:

Puregon

Postać farmaceutyczna: Roztwór do wstrzykiwań , 300 j.m./0,36 ml (833 j.m./ml)