Reklama:

Nivalin

Postać farmaceutyczna: Roztwór do wstrzykiwań , 5 mg/ml