Reklama:

Veltassa

Postać farmaceutyczna: Proszek do sporządzania zawiesiny doustnej , 8,4 mg