Reklama:

NeoRecormon

Postać farmaceutyczna: Roztwór do wstrzykiwań , 3000 j.m. (10000 j.m./ml)