Reklama:

ACC mini

Postać farmaceutyczna: Granulat do sporządzania roztworu doustnego , 100 mg