Reklama:

HBVaxPRO

Postać farmaceutyczna: Zawiesina do wstrzykiwań , 5 mcg/0,5 ml