Reklama:

Optison

Postać farmaceutyczna: Dyspersja do wstrzykiwań , 0,19 mg/ml