Reklama:

Nimotop S

Postać farmaceutyczna: Roztwór do infuzji , 0,2 mg/ml