Reklama:

Deca-Durabolin

Postać farmaceutyczna: Roztwór do wstrzykiwań , 50 mg/ml