Reklama:

Fluimucil Muko

Postać farmaceutyczna: Granulat do sporządzania roztworu doustnego , 200 mg