Reklama:

NeoRecormon

Postać farmaceutyczna: Roztwór do wstrzykiwań , 2000 j.m. (6667 j.m./ml)