Reklama:

Beto 100 ZK

Postać farmaceutyczna: Tabletki o przedłużonym uwalnianiu , 95 mg