Reklama:

Akineton

Postać farmaceutyczna: Tabletki , 2 mg