Reklama:

Bonviva

Postać farmaceutyczna: Roztwór do wstrzykiwań , 3 mg/3 ml