Reklama:

Capecitabine Teva

Postać farmaceutyczna: Tabletki powlekane , 150 mg