Reklama:

Lidocain-EGIS

Nazwa Produktu Leczniczego występuje w postaci: Aerozol roztwór