Reklama:

Czopki glicerolowe

Postać farmaceutyczna: Czopki doodbytnicze , 2 g