Reklama:

Xanax SR

Postać farmaceutyczna: Tabletki o przedłużonym uwalnianiu , 1 mg