Reklama:

Nurofen dla dzieci

Postać farmaceutyczna: Zawiesina doustna , 100 mg/5 ml