Reklama:

Pedea

Postać farmaceutyczna: Roztwór do wstrzykiwań , 5 mg/ml