Reklama:

Tartephedreel N

Nazwa Produktu Leczniczego występuje w postaci: Krople doustne roztwór
Reklama:

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

Tartephedreel N

krople doustne, roztwór

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zażyciem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

Lek ten należy zawsze przyjmować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta, lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty.

 • Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

 • Jeśli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja, należy zwrócić się do farmaceuty.

 • Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz punkt 4.

 • Jeśli nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy skontaktować się z lekarzem.

Spis treści ulotki:

 1. Co to jest lek Tartephedreel N i w jakim celu się go stosuje

 2. Homeopatyczny produkt leczniczy ze wskazaniami leczniczymi.

  Tartephedreel N jest lekiem homeopatycznym stosowanym wspomagająco w kaszlu towarzyszącym łagodnym infekcjom górnych dróg oddechowych.

 3. Informacje ważne przed przyjęciem leku Tartephedreel N Kiedy nie przyjmować leku Tartephedreel N

  • jeśli pacjent ma stwierdzone uczulenie na którąkolwiek substancję czynną lub na substancję pomocniczą zawartą w leku (wymienioną w punkcie 6)

  • w przypadku istniejących chorób tarczycy, nie stosować bez uprzedniej konsultacji z lekarzem ze względu na niewielką ilość jodu zawartą w produkcie

   Ostrzeżenia i środki ostrożności

   Jeśli objawy nasilą się, towarzyszyć im będą uczucie duszności, gorączka lub ropna wydzielina, należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem.

   Dzieci i młodzież

   Ze względu na brak danych i zawartość etanolu nie zaleca się stosowania u dzieci, które nie ukończyły 12 lat. Nie stosować u dzieci poniżej 6 lat. O stosowaniu u dzieci w wieku 6-12 lat może zdecydować jedynie lekarz.

   Tartephedreel N i inne leki

   Należy poinformować lekarza lub farmaceutę o wszystkich lekach przyjmowanych obecnie lub ostatnio a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować. Interakcje z innymi lekami nie są znane.

   Stosowanie Tartephedreel N z jedzeniem i piciem

   Tak jak wszystkie homeopatyczne produkty lecznicze, lek Tartephedreel N powinien być przyjmowany pomiędzy posiłkami.

   Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność

   Ze względu na brak danych dotyczących bezpieczeństwa nie zaleca się stosowania leku w czasie ciąży i karmienia piersią. Brak jest danych dotyczących wpływu leku na płodność.

   Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

   Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

   W zaleconych dawkach nie zanotowano wpływu produktu leczniczego na prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn.

   Tartephedreel N zawiera etanol

   Lek zawiera 35% (v/v) etanolu (alkoholu), co stanowi 150,2 mg/dawkę (10 kropli). Jest to równoważne 3 ml piwa lub 1,27 ml wina. (Jako przelicznik przyjęto piwo zawierające 5% alkoholu oraz wino zawierające 12% alkoholu). Szkodliwy dla osób uzależnionych od alkoholu. Należy zachować ostrożność w przypadku kobiet ciężarnych, karmiących, dzieci oraz osób z chorobami wątroby lub padaczką.

 4. Jak przyjmować lek Tartephedreel N

 5. Ten lek należy zawsze przyjmować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

  Zalecana dawka

  Dorośli i młodzież powyżej 12 lat:

  zwykle po 10 kropli 1-3 razy dziennie.

  Sposób stosowania

  Doustnie.

  Krople można zmieszać z niewielką ilością wody. Lek należy przyjmować pomiędzy posiłkami.

  Nie przekraczać zalecanej dawki.

  Czas stosowania

  Jeśli objawy nasilą się, nie ustąpią lub wystąpią nowe, niepokojące objawy, należy skontaktować się z lekarzem. Nie zaleca się stosowania przez dłuższy okres czasu bez konsultacji z lekarzem.

  Przyjęcie większej niż zalecana dawki leku Tartephedreel N

  W razie przyjęcia większej niż zalecana dawki leku, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

  Pominięcie przyjęcia leku Tartephedreel N

  Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

  Przerwanie przyjmowania leku Tartephedreel N

  W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

 6. Możliwe działania niepożądane

 7. Jak każdy lek, Tartephedreel N może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

  Zgłaszanie działań niepożądanych

  Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

  (Al. Jerozolimskie 181 C, 02-222 Warszawa, tel.:+48 22 49 21 301, faks: +48 22 49 21 309, e-mail: ndl@urpl.gov.pl).

  Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

 8. Jak przechowywać lek Tartephedreel N

 9. Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci. Lek ten nie ma specjalnych wymagań odnośnie warunków przechowywania.

  Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na kartoniku po:

  Termin ważności. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

  Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

 10. Zawartość opakowania i inne informacje Co zawiera lek Tartephedreel N

Substancjami czynnymi w 100g roztworu Tartephedreel N są:

10.0 g

Kalium stibyltartaricum

D 4

10.0 g

Atropa bella-donna

D 4

10.0 g

Natrium sulfuricum

D 4

10.0 g

Arsenum jodatum

D 6

5.0 g

Lobelia inflata

D 4

5.0 g

Ipecacuanha

D 4

5.0 g

Blatta orientalis

D 6

5.0 g

Naphthalinum

D 6

5.0 g

Anisum stellatum

D 3

Pozostałe składniki: woda oczyszczona. Lek zawiera 35% (v/v) etanolu.

Jak wygląda lek Tartephedreel N i co zawiera opakowanie

Tartephedreel N jest przezroczystym, bezbarwnym do jasnożółtego roztworem o zapachu etanolu. Ze względu na zawartość anyżu może mieć lekko słodki, aromatyczny zapach.

Krople znajdują się w butelce ze szkła barwnego z zakrętką z pierścieniem zabezpieczającym i kroplomierzem, umieszczonej w pudełku tekturowym. Butelka zawiera 30 ml roztworu.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca Biologische Heilmittel Heel GmbH Dr.-Reckeweg-Str. 2-4

76532 Baden-Baden, Niemcy

tel. 0049 7221 501 00, faks: 0049 7221 501 210

e-mail:info@heel.de

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego w Polsce:

Heel Polska Sp. z o.o.

Adres:… tel…..

e-mail: ……….

Data zatwierdzenia tekstu ulotki: mm/rr

logo -Heel

Kod opakowania

Reklama: