Reklama:

Emend

Postać farmaceutyczna: Kapsułki twarde , 125 mg + 80 mg