Reklama:

Trumenba

Postać farmaceutyczna: Zawiesina do wstrzykiwań , 1 dawka (0,5 ml)