Reklama:

Paxtin 20

Postać farmaceutyczna: Tabletki powlekane , 20 mg