Reklama:

Depo-Provera

Postać farmaceutyczna: Zawiesina do wstrzykiwań , 150 mg/ml