Reklama:

Busilvex

Postać farmaceutyczna: Koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji , 6 mg/ml