Reklama:

Feldene

Postać farmaceutyczna: Roztwór do wstrzykiwań , 20 mg/ml