Reklama:

Neulasta

Postać farmaceutyczna: Roztwór do wstrzykiwań , 6 mg/0,6 ml